مقاله

سیاست ناکام مواجهه با اقوام!

سران جنبش روشنایی در تلاش‌اند تا هزاره‌ها را با اقوام مختلف در تقابل قرار دهند. اظهارات آقایان احمد بهزاد، جعفر مهدوی و ناصری در مجلس نمایندگان با واکنش‌های جمعی از سوی سایر اعضای مجلس همراه شده است.

سران جنبش روشنایی در گذشته تلاش کردند تا هزاره‌ها را در تقابل با تاجک‌ها قرار دهند. در جریان انتخابات ریاست جمهوری آقای جعفر مهدوی بیشترین تبلیغات را علیه تاجک‌ها داشت. اقای احمد بهزاد همیشه در تلاش بوده است تا هزاره‌ها را در تقابل تا پشتون‌ها قرار دهد.

شمار دیگری از اعضای جنبش نیز همواره کوشیده‌اند تا احساسات جمعی را علیه سکوت جنبش ملی و دوستم در قضیه ده‌مزنک تحریک کنند.

این سیاست‌ها سبب شده تا نسل جدید هزاره‌ها هر روز از جنبش روشنایی فاصله گیرند. در داخل تالار مجلس و فضای مجازی نیز از این سیاست‌ها کسی استقبال نمی‌کند.

جنبش روشنایی که در آغاز با استقبال خوبی همراه بود بر اثر سیاست‌های غلط سران فعلی و نگاه ماجراجویانه به قضایا هر روز به انزوا می‌رود.

اکنون نسل جدید و تحصیل‌یافته هزاره‌ها به خوبی دریافته‌اند که این سیاست‌ها کارآمدی ندارد. نسل جدید هزاره‌ها در تلاش‌اند تا در فضای مسالمت‌آمیز سیاسی و مبتنی بر عقلانیت و الگوی همزیستی آرام را تجربه کنند. از این جهت است که سیاست‌های مواجهه با اقوام که از سوی سران جنبش روشنایی دنبال می‌شود ناکام می‌دانند.

عبدالعلی مزاری؛ رهبر فقید هزاره‌ها همواره بر روش مسالمت‌آمیز تاکید داشت. وی دشمنی میان اقوام را فاجعه می‌دانست.

جنبش روشنایی اکنون فاقد یک دیدگاه روشن در صحنه سیاست افغانستان می‌باشد. از همین جهت است که یک روز به دروازه جنرال دوستم، روزی به دامن رهبران حکومت قبلی و گاهی هم به سیاست‌های غیر عملی مثل سوزاندن بل‌های برق متوسل می‌شوند.

مردم اکنون به خوبی درک کرده‌اند که افغانستان در برابر دشمن مشترک قرار دارد. داعش، طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی دشمن مشترک تمام شهروندان کشور استند.

ایستادگی در برابر این گروه‌ها ایجاب می‌کند تا درک و تحلیل درست از وضعیت داشته باشیم، بدون درک درست از وضعیت هر نوع حرکت ما را به مقصد نمی‌رساند.

تجربۀ سال‌های اخیر نشان داده که هزاره‌ها مدنی‌ترین مردم‌اند. تحریک مردم و استفادۀ ابزاری از احساسات آنان سبب می‌شود تا چهرۀ دیگری از این مردم به تصویر کشیده شود.

متاسفانه برخی سران جنبش روشنایی برای رسیدن به کرسی پارلمان به هر ابزاری متوسل خواهند شد. ارایۀ معلومات دروغ به افغان‌های خارج از کشور و متوسل شدن به ابزارهای قومی همگی در راستای رسیدن به هدف انتخابات آینده صورت می‌گیرد.

چهار دهه استفاده‌جویی از احساسات پاک مردم برای مقاصد سیاسی کافی است. مردم و نسل جدید کشور اجازه نخواهند داد تا عده‌یی با شعارهای دروغین و فریب‌کاری مردم را برای مقاصد و اهداف سیاسی خویش استفاده کنند.

مردم نیز در صحنه‌های مختلف نشان  داده‌اند که همدل و متحدند و هیچ نوع توطیه نمی‌تواند مردم ما را از هم جدا کنند.

ارسالی از اسحاق‌علی مهدوی/ هرات

نوشته‌های مشابه

دکمه بازگشت به بالا