خبر

امضای رییس بانک مرکزی بی‌اعتبار اعلام شد

راه مدنیت: کمیسیون مالی، بودجه، محاسبات عمومی و امور بانک‌های مجلس نمایندگان ادامۀ کار اجمل احمدی، سرپرست ریاست بانک مرکزی را غیرقانونی خوانده و امضای او را بی‌اعتبار اعلام کرد.

این کمیسیون روز یک‌شنبه (۲۹حمل) به وزارت خارجه و موسسات همکار بین‌المللی اطلاع داده است که امضای اجمل احمدی از زمانی که وی از سوی مجلس نمایندگان رای اعتماد به‌دست نیاورده، مدار اعتبار نیست و در صورت عقد قراردادها و معاملات، مسوولیت بعدی آن به‌دوش مسوولان مربوطه خواهد بود.

همچنین اعضای کمیسیون مالی، بودجه،‌ محاسبات عمومی و امور بانک‌ها از رییس‌جمهور غنی خواست که هرچه زودتر شخص مناسب دیگری را جهت اخذ رای اعتماد برای احراز پست ریاست بانک مرکزی به مجلس نمایندگان معرفی نموده تا باشد قانون تطبیق و اجراآت بانک مرکزی کشور به‌طور قانونی به‌پیش برده شود.

اجمل احمدی در رای‌گیری (۱۲قوس) سال گذشتۀ خورشیدی از سوی اعضای مجلس رد گردید و نمایندگان در آن زمان از رییس‌جمهور غنی خواستند تا کسی دیگری را برای گرفتن رای اعتماد به این مجلس معرفی کند، اما از آن زمان تا اکنون او همچنان به کارش به‌عنوان سرپرست بانک مرکزی ادامه داده است.

نوشته‌های مشابه

دکمه بازگشت به بالا