خبر

سال ۹۹خورشیدی؛ نزدیک به دوهزار تن سویابین تولید شد

راه مدنیت: وزارت زراعت، آب‌یاری و مال‌داری می‌گوید که طی سال گذشته خورشیدی یک‌هزار و ۹۹۷متریک‌تن سویابین در سراسر کشور تولید شده است.

وزارت زراعت با نشر خبرنامه‌یی گفته که آمارهای این وزارت نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۹خورشیدی، یک‌هزار و ۹۹۷متریک‌تن سویابین در سراسر کشور تولید شده است.

در ادامۀ خبرنامه آمده که کاپیسا با تولید ۹۳۰تن، بیشترین تولید را طی سال گذشته خورشیدی داشته  و در این ولایت ۶۲۰هکتار زمین تحت کشت سویابین قرار داشته است.

طبق معلومات وزارت زراعت، آب‌یاری و مال‌داری کشور بلخ، هرات، ننگرهار، پروان، تخار، بغلان، کندز، لغمان و هلمند نیز در تولید سویابین نقش مهم داشته‌اند.

همچنین در خبرنامه تاکید شده که به‌صورت کل در سراسر کشور یک‌هزار و ۶۲۴هکتار زمین تحت کشت سویابین بوده است.

سویابین یک گیاه سرشار از پروتین و ویتامین است که دارای ارزش غذایی زیاد می‌باشد.

بر اساس گزارش‌های وزارت زراعت، کشت سویابین از سال ۲۰۰۳میلادی به‌ این طرف ترویج یافت و اکنون به یک قلم زراعتی مهم تبدیل شده و در اکثریت ولایات کشت می‌شود.

همچنین در خبرنامه آمده که وزارت زراعت، آب‌یاری و مال‌داری به‌منظور گسترش و ترویج بیشتر کشت سویابین برای دهقانان در مرکز و ولایات قطعات نمایشی سویابین نیز ساخته است.

این وزارت از نبات سویابین به‌عنوان بدیل خوب کشت کوکنار نام برده و می‌گوید که کشت این نبات در ولایت‌های بیشتری رونق یافته است.

نوشته‌های مشابه

دکمه بازگشت به بالا