هدایت غنی: در صورت گم‌شدن تجهیزات طبی، شخص مسوول ۲۰سال زندانی شود

راه مدنیت: وحید مجروح، سرپرست وزارت صحت عامۀ کشور می‌گوید که رییس‌جمهور غنی وزارت داخله هدایت داده، در صورت مفقودشدن یک بالن اکسیجن و یا تجهیزات طبی در مراکز صحی، شخص مسوول به ۲۰سال زندان محکوم شود.

این وزارت با نشر خبرنامه‌یی گفته که آقای مجروح این موضوع را امروز دوشنبه (۱۳ثور) در نشست مجازی با رییسان صحت عامۀ ولایات ابلاغ کرده است.

وی می‌گوید که رییس‌جمهوری به وزارت امور داخله هدایت داده که از قاچاق تجهیزات طبی به بیرون از کشور جلوگیری شود.

او در مورد هدایات اشرف غنی به‌خاطر مبارزه با موج سوم ویروس کرونا نیز در این نشست صحبت کرده و خواهان تطبیق آن از سوی مسوولان صحی شده است.

آقای مجروع تاکید کرد که این موارد شامل اولویت‌بندی تطبیق واکسین کرونا به افراد مسن و دارای امراض متمم، اولویت دادن به کسانی که قبلا کار کرده و تنقیض شده‌اند در استخدام، ارزیابی تمامی ولایات به‌خاطر موجودیت تجهیزات طبی و کم‌بود آن در مراکز صحی کویید۱۹ می‌باشد.

این دستور در حالی صادر می‌شود که در آغاز شیوع کرونا، گزارش‌هایی از قاچاق ونتلاتور یا دستگاه تنفس مصنوعی به پاکستان منتشر شده بود. وزارت صحت عامه این گزارش را تکذیب کرده است.