ادارۀ احصاییه و معلومات از افزایش ۳۷درصدی کشت کوکنار خبر داد

راه مدنیت: ادارۀ  ملی احصاییه و معلومات و دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد (UNODC) با نشر یک اعلامیه مشترک گفته‌اند که کشت کوکنار در افغانستان ۳۷درصد افزایش یافته است.

این اداره امروز دوشنبه (۱۳ثور) با نشر خبرنامه‌یی اعلام کرد که این دو نهاد سروی کشت و تولید کوکنار را طی سال ۱۳۹۹خورشیدی در کشور انجام داده است.

در این سروی آمده که در سال ۱۳۹۹ حدود ۲۲۴هزار هکتار زمین در کشور تحت کشت کوکنار قرار داشته که این رقم افزایش ۳۷درصدی را نسبت به سال ۱۳۹۸نشان می‌دهد.

در ادامه آمده که تولید کوکنار در این سال شش‌هزار و ۳۰۰تن از سوی اداره ملی احصاییه و معلومات و دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد بر آورد شده است.

این رقم نیز نشان‌دهنده آن است که کشت کوکنار در بیش‌تر زون‌های کشور افزایش یافته است.

ادارۀ ملی احصاییه و معلومات تاکید کرد که این سروی با استفاده از تکنالوژی ریموت سینسینگ و معاصرترین مودل‌های احصاییه‌یی انجام شده است که نتایج به‌دست آمده آن از دقت بلند برخوردار است.

این اداره علاوه کرد که ارقام ارایه شده در این سروری به‌صورت تخمینی ارایه شده است.

درباره نویسنده

مدیر وب‌سایت

مدیر وب‌سایت

نظر بدهید

برای درج نظر اینجا کلیک کنید