رییس‌جمهور: معارف گهواره ارتباطات است

محمداشرف غنی، رییس‌جمهوری کشور امروز سه‌شنبه (۱۴ثور) در برنامۀ «هفته معارف» از معارف به‌عنوان گهواره ارتباطات یاد نموده و گفت که امروز معارف کشور زیر حملات وحشیانه قرار دارد و آن محصل‌هایی که باید سر آیندۀ خود پلان‌گذاری کنند، ترور می‌شوند.

او در این برنامه از این عمل‌کرد به‌عنوان یک فتنه یاد نموده که خلاف تمام اصول‌های اسلامی می‌باشد.

رییس‌جمهور غنی تاکید کرد: معارف باید افرادی‌ را تربیت کند که بتواند تمام امور آینده افغانستان به عهده بگیرند. همچنان او بیان کرد: «رشته‌هایی که تدریس می‌شود باید با شرایط افغانستان سازگاری داشته باشد، زیرا ما نیازمند متخصصان هستیم که از ثروت موجود در عرصۀ آبادی استفاده کنند.»

وی گفت که افغان‌ها متعهد به صلح هستند، اما اگر گروه طالبان صلح نمی‌خواهند، افغان‌ها برای جنگ نیز آمادگی دارند. همچنان اگر کسی به دستور دیگران این سرزمین را ویران کند، ملت در برابر‌ش ایستادگی خواهند کرد.

محمداشرف غنی در بخشی از صحبت‌هایش تاکید کرد که در پنج ادارۀ دولتی میلیاردها دالر بودجۀ دولت بدون استفاده مانده است. او از این اداره‌ها نام نبرد، اما گفت که «بندانداختن میلیاردها دالر» توسط این ادارات دولتی قابل‌قبول نیست.

به گفتۀ وی، تنها دو اداره ۱.۶میلیارد دالر را بند انداخته است.

او هشدار داد که هر اداره‌‌یی که پس از این بودجه‌ی‌شان را مصرف کرده نتوانند و همنچنان مصارف ادارات در ساختار تعهدات‌شان در یک سال انجام نشود، بودجۀ این ادارات به سایر ادارات داده می‌شود.

آقای غنی بیان کرد: «ما این فرصت را نداریم که پیسه را ضایع کنیم.»

همچنین وی می‌گوید که گروه طالبان ملیاردها دالر به زیربنای افغانستان از جمله در بخش معارف آسیب زده است.

قبلا رییس‌جمهور غنی گفته بود که این گروه یک میلیارد دالر امریکایی به زیربناهای افغانستان صدمه رسانده است.

از سویی هم، رییس‌جمهور کشور در بخشی از صحبت‌هایش گفت که یک فصل نو همکاری‌های بین‌المللی در افغانستان می‌آید و لازم است که افغانستان در این فصل همکاری‌ها، همکاری‌های منطقه‌یی خود را گسترش دهد.

رییس‌جمهور غنی کرد که روایت افغانستان هم‌اکنون روایت منطقه شده است و افغان‌ها باید منطقه را بشناسند.

او گفته: «دیدگاه منطقه دربارۀ افغانستان تغییر کرده، امروز آیندۀ انکشافی منطقه با افغانستان گره خورده است.»

درباره نویسنده

مدیر وب‌سایت

مدیر وب‌سایت

نظر بدهید

برای درج نظر اینجا کلیک کنید