دیدار غنی با اعضای شبکه زنان افغان؛ روایت منطقه در حال تغییر است

راه مدنیت: محمداشرف غنی، رییس‌جمهوری کشور در دیدار با اعضای شبکۀ زنان افغان گفت: فصل جدیدی با همکاران بین‌المللی آغاز می‌گردد و فرصت خوب برای صلح نسبت به هر زمان دیگر فراهم شده است.

رییس‌جمهور غنی امروز سه‌شنبه (۱۴ثور) در دیدار با اعضای شبکه زنان افغان در رابطه به فصل نو بعد از خروج نیروهای خارجی از افغانستان، پروسه صلح و رسیدگی به خواست‌ها و حقوق زنان، صحبت نمود.

آقای غنی خاطرنشان کرد که خروج نیروهای بین‌المللی، حاکمیت ملی افغانستان را قوی می‌سازد. روایت منطقه درحال تغییر است.

محمداشرف غنی می‌گوید که تصمیم اصلی در خصوص صلح در داخل افغانستان گرفته می‌شود و این تصمیم نهایی را ملت افغانستان می‌گیرند.

به‌ گفتۀ وی، از این پس جانب اصلی حکومت افغانستان است و در هیچ نشستی در رابطه به صلح به‌عنوان مهمان نه، بل به‌حیث مالک اصلی اشتراک می‌کند.

همچنین در این دیدار ابتدا بانوی اول کشور در خصوص انسجام خواست‌های زنان در پروسه صلح معلومات داد و گفت که امروز زنان افغان صدای خودشان را دارند و هیچ کسی نمی‌تواند با حقوق آنان معامله کند.

اعضای شبکه زنان افغان در خصوص اشتراک زنان در تصمیم‌ها در پروسه صلح، حفاظت از جمهوریت، از میان برداشتن خلاء معلوماتی و تداوم کار پروژه های بزرگ ملی تاکید کردند.

در عین حال، رییس‌جمهور غنی پس از شنیدن خواست‌ها و پیشنهادات آنان، گفت: «قانون اساسی افغانستان برای من اجازه نمی‌دهد که بر حقوق زنان معامله کنم و اشتراک زنان در پروسه صلح یقینی گردیده، پروسه صلح از ابهامات بیرون شده است و هر تصمیم بر اساس اراده افغان‌ها گرفته می‌شود.»