شرکت‌های معترض: اگر پول ما پرداخت نشود دروازۀ وزارت معارف را می‌بندیم

راه مدنیت: مسوولان شماری از شرکت‌های ساختمانی و لوژستیکی که مسوولیت کار و تکمیل پروژه‌های وزارت معارف را در ولایت‌های مختلف به عهده داشتند، ادعا می‌کنند پروژه‌های قراردادی‌شان از مدتی به این سو تمدید نشده و نمی‌توانند کارشان را ادامه دهند.

آنان می‌گویند که برای حل این مشکل چندین بار به وزارت معارف مراجعه نموده، اما تا کنون به مشکل‌شان رسیدگی صورت نگرفته و حواله‌های شرکت‌ها در ریاست تدارکات که به ده‌ها میلیون افغانی می‌رسد، راکت و بدون اجرا باقی مانده است. تعداد این شرکت‌های معترض به بیش از هفتاد شرکت می‌رسند.

سید اسحاق حسینی، یکی از مسوولان شرکت ساختمانی و لوژستیکی اعتماد به روزنامه راه مدنیت می‌گوید که از هفت ماه به این طرف، دو پروژه را در مناطق سردسیر ولایت دایکندی گرفته، اما با گذشت چندین ماه، تا هنوز قراردادشان تمدید نگردیده و پول پروژه‌شان نیز پرداخت نشده است.

همچنین حاجی امام‌الدین، مسوول شرکت شهاب وزیری می‌گوید: «وقتی ما در ساحات ناامن پروژه‌یی قرارداد می‌کنیم، مصارف پروژه را از جیب خود می‌پردازیم، مافیا، زورمندان و گروه‌های مسلح نیز از ما باج‌گیری می‌کنند. ما مجبور هستیم جهت تطبیق پروژه از جیب خودمان مصرف کنیم.»

وی با انتقاد از بی‌توجهی وازرت معارف به خواسته‌هایشان گفت که با درخواست‌های مکرر از این وزارت، اما با گذشت حدود یک‌ونیم سال تا اکنون مصارف پروژه‌ها به ما پرداخت نشده است.

آنان هشدار می‌دهند اگر به خواست‌های‌شان رسیدگی صورت نگیرد، دست به اعتراض و تحصن زده و دروازه وزارت معارف را بسته کرده و به وزیر معارف اجازه ورود به این وزارت را نمی‌دهیم.