وزارت اطلاعات و فرهنگ خواستار همکاری مردم در حفاظت از میراث‌های تاریخی شد

راه مدنیت: محمدطاهر زهیر، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ از مردم خواسته که در ساحات ناامن و جنگی برای حفاظت از میراث‌های فرهنگی و بناهای تاریخی همکاری کنند.

آقای زهیر امروز چهارشنبه (۲ سرطان) در یک نشست خبری گفت که میراث‌های فرهنگی و بناهای تاریخی متعلق به تمام مردم است و شهروندان کشور مسوول اند تا در حفظ و نگه‌داری آنها با وزارت اطلاعات و فرهنگ همکاری کند.

وی افزود: « در این اواخر، برخی از مشکلات امنیتی پیش آمد و سبب شد تا برخی از مناطق، میان نیروهای امنیتی و طالبان دست‌به‌دست شود. نیروهای امنیتی، به‌زودی ساحات از دست رفته را پس می‌گیرند، اما نگرانی ما این است که در جریان این دست‌به‌دست شدن‌ها، به آبدات تاریخی آسیب برسد.»

او تاکید کرد که امکان دارد، گروه‌های مافیایی، قاچاق‌بران و افراد فرصت طلب از فضای پیش آمده استفاده کرده و به میراث‌های تاریخی و فرهنگی کشور دستبرد بزنند.

از سویی هم، هارون حکیمی، معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز در این نشست گفت که میراث‌های فرهنگ به تمام مردم تعلق دارد و از این رو نیاز است مردم در مناطق ناامن در نگه‌داری از این میراث‌ها کمک کنند.

در عین حال، عبدالمنان شیوای شرق، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت که در شبکه‌های اجتماعی بسیاری از کاربران بدون تفکیک آزادی مثبت و منفی، دست به نشر خبرهای غیر متوازن و غیر مسلکی می‌زنند.

وی تصریح کرد که در حال حاضر حدود سه میلیون خبررسان در رسانه‌های اجتماعی به گونه غیرمتوازن و غیرمسلکی فعالیت می‌کنند که این خود نوعی نا هنجاری اجتماعی محسوب می‌شود.

گروه طالبان در این اواخیر در سراسر نقاط کشور به حملات خود شدت بخشیده است. در کم‌تر از دو ماه گذشته، بیش از ۴٠ ولسوالی به‌دست طالبان سقوط کرده است.