خاین باید مجازات شود!

سلیمان باختری
افغانستان و مردم جنگ‌زده کشور ما روزهای دشواری را پشت ‌سر می‌گذرانند. طالبان با تمام توان و با حمایت گسترده تخنیکی و استخباراتی خارجی بر ویرانی و کشتار مردم ادامه می‌دهند و به چیزی کمتر از استقرار امارت خودخوانده‌شان راضی نیستند.
در این سوی خط اما مدافعان عزت و آزادی مردم با تمام اخلاص و ظرفیت فداکاری از فضیلت‌های انسانی و ارزش‌های ساختار جمهوری اسلامی دفاع می‌کنند تا تاریخ این کشور بار دیگر به دوره سیاه و اختناق متصل نگردد.
در چنین وضعیتی که دو خط سیاه و سفید و به تعبیر دیگر دو روایت جهل و جمهوری در برابر هم قرار گرفته‌اند، پرچم‌داران روایت جهل از یک‌سو با توسل به تمامی گزینه‌های ممکن در پی ایجاد ارعاب و وحشت‌اند و از سوی دیگر با تطمیع افراد خاین و مزدور در پی سقوط نرم سنگرهای عزت مردم‌اند تا سلطه سیاه و نکبت‌بارشان را بر سرنوشت مردم افغانستان تحمیل نمایند.
در روزهای اخیر داستان‌هایی از معامله‌های پنهان اشخاص ظاهرا مدافع ارزش‌های جمهوری با شبکه‌های طالبان شنیده می‌شود که در مواردی زمینه‌های ورود طالبان را در جغرافیای دولت فراهم کرده‌اند و بدون اینکه مورد بازخواست قرار گرفته باشند، همچنان مشغول خیانت‌ورزی‌اند.
همه می‌دانیم که جنگ اگر یک پهلوی پیدا دارد، چندین پهلوی پنهان نیز دارد که فقط با چشم استخباراتی و مسلح قابل رصد می‌باشند.
یکی از این پهلوهای پنهان حضور عوامل اجیرشده دشمن در لباس دوست است که اعمال و رفتار وایرنگر آنها بیشتر از کسانی‌اند که عملا در جنگ رو در رو دست به شلیک قرار دارند.
از همین رو یکی از رصدهای استخباراتی در واقع شناسایی همین عوامل مزدورند که شناسایی شوند و مجازات آنها می‌تواند سمت‌وسوی جنگ را در میدان نبرد نیز تعین نماید.
سکتورهای امنیتی کشور که از یک ساختار تعریف‌شده دولتی و با امکانات قابل توجه استخباراتی مجهزند، مکلف و موظف‌اند که عوامل نفوذی دشمن را در هر سطح و مقامی که قرار دارند، شناسایی کرده و از محاکم ارگان‌های عدلی انتظار می‌رود که در صورت اثبات جرم اشدترین مجازات را برای آنها تعریف نمایند.
اکنون افغانستان در وضعیتی قرار گرفته که سرنوشت نظام جمهوری و حاصل دو دهه فداکاری‌های نیروهای امنیتی و دفاعی ما در معرض طوفان‌های وحشی قرار گرفته است و در چنین وضعیت هیچ رفتاری مصلحت‌آمیزتر از حفظ این دست‌آوردها نیست.
از همین رو اگر کسی یا کسانی در هر مقام و موقعیتی که قرار دارند، هرگاه ثابت شود که همگام و همنوای دسایس و توطیه‌های دشمنان شده‌اند، بلادرنگ باید توسط محکمه ویژه مورد بازخواست قرار گرفته و در معرض چشم مردم به اشد مجازات برسند تا هر سُست‌ایمان و گندیده‌وجدان دیگر، نتواند جرات و جسارت خیانت به عزت و آبروی مردم را بر خود هموار نماید.
همه ما به شکلی از اشکال با ظرفیت جنگی طالبان در میدان‌های جنگ آشنایی داریم و به نیکی می‌دانیم که پیشروی‌های پسین طالبان نه حاصل جنگ‌آوری‌ آنها؛ بل محصول یک سلسله‌ بازی‌های پنهان استخباراتی‌اند که عوامل آن با استفاده از نقاب جمهوریت بر چهره، زمینه‌های این پیش‌روی را فراهم کرده‌اند. از یاد نبریم فراوانند کسانی که در همین نزدیکی و حتا همسایگی ما از امکانات و مزیت‌های امنیتی نظام بهره می‌برند، اما پیام‌های همکاری و همنوایی‌شان از مسیرها و کانال‌های مختلف برای طالبان و حامیان آنها فرستاده می‌شوند.
در چنین وضعیتی که کوچک‌ترین تغافل گناه نابخشودنی تعبیر می‌گردد، انتظار می‌رود رهبران دولت و به‌خصوص سکتورهای امنیتی بیش از هر زمان دیگر توجه‌شان را روی عوامل نفوذی دشمن متمرکز کرده و سنگرهای نبرد سربازان عزت و آزادی مردم را از فروپاشی درونی مصون نگه دارند.
هرگاه سکتورهای امنیتی کشور بتوانند اقدام‌های لازم را در این زمینه به انجام برسانند و محاکم و دستگاه عدلی و قضایی نیز فارغ از هرگونه محصلت‌اندیشی به اقدامات مقتضی مبادرت ورزند، وضعیت در میدان‌های جنگ نیز دگرگون خواهد شد و پرچم سه‌رنگ جمهوری دوباره در جاهایی به اهتزار درخواهد آمد که از دست رفته‌اند.
خواهش ما از مخاطبان ما این است که لطفا از طالبان هیولا نسازید. طالبان روایت شکست‌خورده‌اند که اگر اندکی خرد و عقل انسانی وجود داشته باشد، ضمانتی برای استقرار و بقا ندارند.

درباره نویسنده

مدیر وب‌سایت

مدیر وب‌سایت

نظر بدهید

برای درج نظر اینجا کلیک کنید