صدها نیروی ویژه برای سرکوب طالبان عازم هرات شدند

راه مدنیت: دفتر مطبوعاتی ولایت هرات اعلام کرد که صدها نیروی تازه نفس قطعه ۵۵۵ به هرات رسید و این نیروها در برابر طالبان خواهد جنگید.

مقام ولایت امروز یک‌شنبه (۱٠اسد) با نشر خبرنامه‌ای گفته که

نیروهای تازه نفس با امکانات پیشرفته به هرات رسیده است.

در ادامه آمده که این نیروها براساس نیاز در ساحات مختلف مستقر خواهند شد.

همچنین در خبرنامه‌ای مقام ولایت هرات آمده که در کنار نیروهای امنیتی و دفاعی، هزاران تن از باشندگان هرات در برابر طالبان بسیج شدند.

از سویی هم، وزارت امور داخله می‌گوید که عبدالرحمان رحمان، معین ارشد امنیتی این وزارت برای سرکوب طالبان وارد شهر هرات شده است.

گفته می‌شود که ۳۰۰ نیروی تازه نفس قطعه ۵۵۵ نیز همراه آقای رحمان به هرات رفته است.

در روزهای اخیر طالبان با تهاجمات گسترده نتوانسته‌اند وارد شهر هرات شوند.صدها نیروی ویژه وارد هرات شدند

راه مدنیت: در پی حمله‌های تهاجمی طالبان به ولایت هرات، دفتر رسانه‌ای والی هرات اعلام کرده که صدها نیروی ویژه قطعه ۵۵۵ برای سرکوب طالبان، وارد این ولایت شده‌اند.

در خبرنامه دفتر رسانه‌ای والی هرات که روز یک‌شنبه، دهم اسد نشر شد، آمده‌است که این نیروها با امکانات پیش‌رفته به هرات رسیده‌اند و قرار است حملات تهاجمی را علیه طالبان افزایش دهند.

خبرنامه افزوده که در کنار نیروهای امنیتی و دفاعی، صدها تن از باشندگان هرات در برابر طالبان بسیج شده‌اند.

وزارت داخله نیز گفته است که عبدالرحمان رحمان، معین ارشد امنیتی این وزارت همراه با سه صد نیروی ویژه به هرات رفته‌است.

از چند روز به این‌سو طالبان حمله‌های تهاجمی‌شان را به ولایت هرات شدت بخشیده‌اند. نیروهای امنیتی و مردم محل به رهبری اسماعیل خان، رهبر جهادی، در برابر این گروه ایستاده‌اند و مانع ورود طالبان به مرکز این شهر شده‌اند.