وزارت معارف: والدین دانش‌آموزان مکتب‌های خصوصی نصف «فیس» ماه سرطان را بپردازند

راه مدنیت: معین تعلیم و تربیه وزارت معارف می‌گوید که رهبری این وزارت در صحبت با مسوولان مکتب‌های خصوصی به این نتیجه رسیده‌اند که نیمی از «فیس» ماه سرطان را رهبری این مکتب‌ها و نیم دیگر را والدین شاگردان بپردازند.

عطاالله واحدیار، معین تعلیم تربیه وزارت معارف که روز دوشنبه، یازدهم اسد، در یک کنفرانس خبری مشترک با رییس اتحادیه مکاتب خصوصی در مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت صحبت می‌کرد، گفت که سکتور معارف کشور – چه خصوصی و چه دولتی – در شرایط فعلی نیاز به حمایت مردم دارد.

او تصریح کرد که عرضه خدمات تعلیمی در مکتب‌های خصوصی به دلیل جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در جریان ماه جوزا به‌گونه کامل متوقف نبود و روند آموزش در برخی مناطق کشور تا هفته‌های آخر این ماه جریان داشت.

معین تعلیم و تربیه وزارت معارف گفت که والدین شاگردان مکتب‌های خصوصی مکلف اند فیس ماه جوزا را بپردازند.

او افزود که عرضه خدمات تعلیمی در مکتب‌های خصوصی به دلیل جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، تنها در جریان ماه سرطان به‌گونه کامل متوقف شده بود.

براساس آمار وزارت معارف، بیش از ۳ هزار مکتب خصوصی در سراسر کشور فعالیت دارند و بیش از ۶۵۰ هزار دانش‌آموز، مصروف آموزش و پرورش اند.