خبر

توزیع پنج میلیون تذکرۀ الکترونیکی تا پایان سال ۱۴۰۰

راه مدنیت: جاوید رسولی، رییس ادارۀ ملی احصاییه و معلومات کشور می‌گوید که بر اساس هدف تعیین‌شدۀ این نهاد، قرار است تا پایان سال ۱۴۰۰خورشیدی برای بیش از پنج میلیون، تذکره‌های الکترونیکی توزیع شود.
آقای رسولی در مجلس سنا صحبت می‌کرد، گفت که این ادارۀ با افزایش ظرفیتش روزانه دست‌کم ۱۶هزار تذکره‌های الکترونیکی برای شهروندان توزیع می‌شود.
به گفتۀ وی، در حال حاضر بیش از ۷۰مرکز توزیع تذکره در سراسر کشور به شمول شش مرکز در ایران و همین‌گونه قرار است مرکز‌هایی در پاکستان و امارات متحدۀ عربی نیز ایجاد شود تا برای مهاجران تذکرۀ الکترونیکی توزیع کند.
رییس ادارۀ ملی احصاییه و معلومات تاکید داشت که تا کنون بیشتر از یک میلیون و هفت‌صدهزار تذکره الکترونیکی طی‌مراحل گردیده و این چند برابر بیشتر نسبت به سال‌های قبل است.

به تلگرام راه مدنیت بپیوندید: https://t.me/madanyatdaily
این در حالی است که چند روز قبل، ادارۀ ملی احصاییه و معلومات گفته است که که خدمات تاییدی تذکره‌های کاغذی را سر از روز دوشنبه (۲۲ جدی) متوقف می‌کند و پس از آن هیچ نوع تذکرۀ را تایید نخواهد کرد.
در خبرنامۀ این نهاد آمده است که تذکره‌های کاغذی تابعیت که مطابق قوانین ثبت احوال نفوس به شهروندان کشور طی مراحل و صادر شده باشد، مدار اعتبار بوده و نیاز به تاییدی ندارد.

نوشته‌های مشابه

دکمه بازگشت به بالا