دانش: برای رسیدن به صلح، نیازی به ایجاد حکومت موقت نیست

راه مدنیت: سرور دانش، معاون دوم ریاست‌‌جمهوری می‌گوید موضوع حکومت موقت معمولا در حالت اضطراری و خلا «قدرت سیاسی» در کشور مطرح می‌شود و برای رسیدن به صلح نیازی به ایجاد حکومت موقت نیست.
آقای دانش امروز چهارشنبه (۲۴ جدی) در نشستی تحت عنوان «قانون اساسی، حقوق شهروندی و صلح پایدار» صحبت می‌کرد، گفت که در مرحله نخست گفتگو‌های صلح قرار داریم، اما برای صلح پایدار، هیچ موافقت‌نامۀ صلحی نباید دارای موارد مخفی باشد و به همه عوامل تنش‌آفرین توجه گردد و همچنان صلح باید مبتنی بر نظم استوار بر جمهوریت باشد.
معاون رییس‌جمهوری انتخابات، مشارکت تمام اقوام و اقشار با تنوع موجود در ساختار نظام، آزادی‌های مدنی، حقوق شهروندی، تداوم نظم حقوقی کنونی و مشروعیت قانون اساسی را از جمله مولفه‌های صلح پایدار عنوان کرد.
او افزود که صلح از مقوله‌های اساسی دنیای معاصر است و بشریت دیروز و امروز زمان بیشتر نسبت به صلح در جنگ سپری کرده‌اند.
از سویی هم، آقای دانش در این نشست گفت که صلح معنای فراتر از نبود جنگ دارد، ممکن است صلح واقعی با ختم جنگ شکل نگیرد. به دلیل مفهوم «صلح پایدار» به عنوان یک مقوله سیاسی و فلسفی مطرح می‌شود.

به تلگرام راه مدنیت بپیوندید: https://t.me/madanyatdaily
وی می‌گوید که برای به وجود آمدن صلح پایدار، نیاز است که تعادل منافع طرف‌ها نیز شکل گیرد.
در عین حال، رییس‌جمهور غنی در برنامۀ تحت عنوان «اعمار صلح» در دانشگاه کابل صحبت می‌کرد، گفته بود که صلح به شعار و عوام‌فریبی صورت نمی‌گیرد، صلح هم معمار می‌خواهد و هم انجنیر و هم طراح.
آقای غنی می‌گوید فیصله آخری در باره صلح را ملت می‌کند و از همه مهم‌تر در صلح هر افغان شامل است.
این در حالی‌است، گفته‌های وجود دارد که زلمی خلیل‌زاد، نمایندۀ ویژه امریکا در امور صلح افغانستان در سفر اخیرش به کابل با شماری از سیاسیون کشور دیدار و مورد حکومت موقت گفتگو کرده‌اند، اما رییس‌جمهور غنی از دیدار با او امتناع کرده‌است.