مردم هرات: حکومت موقت را نمی‌پذیریم!

راه مدنیت: شماری زیادی از باشندگان ولایت هرات با راه‌اندازی همایشی، خواهان حفظ نظام جمهوریت گردید و می‌گویند که حکومت موقت را نمی‌پذیرند.

باشندگان هرات امروز دوشنبه (۲۰دلو) با راه‌اندازی همایشی تاکید کردند مخالف تشکیل حکومت موقت هستند و از نظام جمهوری اسلامی با حفظ نیروهای امنیتی و دفاعی کشور به صورت همه‌جانبه حمایت می‌کنند.

موسی صفایی، یک‌تن از اشتراک کنندگان در این همایش گفت که آنها مخالف تشکیل حکومت موقت می‌باشند، زیرا حکومت موقت بدبختی و ویرانی در پی دارد.

وی تاکید کرد که مردم افغانستان حکومت فاقد مشروعیت را تجربه کرده‌اند و در دوران این حکومت‌ها تمام زیرساخت‌های کشور ویران گردیده است. ما با همایش می‌خواهیم برای کسانیکه خواهان حکومت موقت هستند، بگویم که حکومت موقت به‌غیر از جنگ و ویرانی  چیزی در پی نخواهد داشت.

همچنین علی احمدی، دیگر اشتراک کننده تاکید کرد که ما با ارایه پیام‌های واضح، از نظام جمهوری اسلامی که حاصل خون شهدا است با قاطعیت اعلام حمایت می‌کنیم. او در ادامه تاکید کرد که به قیمت خون از ارزش‌ها و جمهوریت حراست خواهیم کرد.

اشتراک کنندگان اظهارات شخصی بعضی چهره‌های سیاسی که خلاف روحیه مردم و نظام است، به شدت رد کردند.

آنها خواهان تامین صلح با عزت در کشور شدند.

در حالی شماری زیادی از باشندگان ولایت هرات همایش برگزار می‌کنند که شماری از چهره‌های سیاسی اخیرا بحث تشکیل حکومت موقت را مطرح کرده‌اند. اما سفارت امریکا و مقام‌های دولت از جمله رییس‌جمهور غنی با طرح تشکیل حکومت موقت مخالفت کرده و بر تقویت نظام جمهوری و انتقال قدرت از طریق انتخابات تاکید کرده است.