کمک بلاعوض ۹۷٫۵میلیون دالری توسط بانک جهانی تصویب شد

راه مدنیت: بانک جهانی اعلام کرد که یک بسته کمک بلاعوض مالی ۹۷.۵میلیون دالری را برای افغانستان تصویب کرده است.

این کمک روز گذشته (سه‌شنبه، ۲۸ دلو) تصویب شده است.

بانک جهانی با نشر اعلامیۀ گفته که این بستۀ کمکی روزگذشته سه‌شنبه (۲۸) توسط هیات مدیرۀ این بانک تصویب گردیده است.

در ادامه اعلامیه آمده است که بستۀ کمکی ۹۷.۵میلیون دالری در راستای فراهم‌سازی حمایت‌های نقدی دوام‌دار برای افغان‌های آسیب‌دیده از خشک‌سالی و شیوع ویروس کرونا به مصرف خواهد رسید.

براساس معلومات بانک جهانی، این مبلغ بخشی از یک بسته کمکی ۲۲۲.۵میلیون دالری اداره انکشاف بین‌المللی می‌باشد. ۱۱۵میلیون دالر آن از سوی صندوق بازسازی افغانستان، هشت میلیون دالر از سوی سازمان جهانی خطرات مالی و دو میلیون دالر دیگر آن از سوی صندوق وجهی برنامۀ انعطاف‌پذیری در برابر تغییرات اقلیمی پرداخت می‌شود.

همچنین در اعلامیه آمده که این کمک جدید مالی در چوکات پروژۀ هشدار اولیه و پاسخ‌گویی زودهنگام به تاثیرات خشک‌سالی در افغانستان(انعطاف) هزینه خواهد شد.

بربنیاد معلومات بانک جهانی، این بستۀ کمکی برای ۲٫۲میلیون نفر در ۷۸ولسوالی که از ناحیۀ خشک‌سالی و نبود مصونیت غذایی آسیب‌ دیده‌اند، کمک‌های نقدی بدون قیدوشرط و فرصت‌های کاری فراهم خواهد کرد.

در بخشی از اعلامیه آمده که پروژۀ انعطاف توسط وزارت احیا و انکشاف دهات تطبیق می‌شود و روی تقویت نهادهایی تمرکز خواهد کرد که برای گذار از شکنندگی وضعیت به آن نیاز است.

همچنین این بانک گفته که افغانستان به‌شدت در معرض تهدید خشک‌سالی‌های فراگیر و دوامدار قرار دارد و این وضعیت تاثیرات زیان‌باری را روی رشد اقتصادی و تامین ثبات بر جا گذاشته است.