تصویب بودجۀ ۱۴۰۰؛ رحمانی می‌گوید رد مسوده‌های پیشین سیاسی نبود

راه مدنیت: میررحمان رحمانی، رییس مجلس نمایندگان با اعلام خبر تصویب پیش‌نویس سوم بودجۀ ملی سال مالی ۱۴۰۰خورشیدی در نشست عمومی، مقاصد سیاسی مجلس در رد مسوده‌های قبلی را انکار کرد.

آقای رحمانی گفت که بودجۀ مالی سال ۱۴۰۰خورشیدی در نشست عمومی امروز دوشنبه (۴حوت) در مجلس تصویب شده است. او علاوه کرد که نصاب امروز مجلس ۱۴۷نفر بود. به‌استنثنای سه کارت سرخ، باقی نمایندگان با این پیش‌نویس موافقت کردند.

براساس معلومات ارایه شده از کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان، در سند بودجه برای سال مالی ۱۴۰۰خورشیدی، ۴۷۳میلیارد و ۴۱میلیون افغانی پیش‌بینی شده است. از این میان، ۳۱۱میلیارد بودجۀ عادی و ۱۶۱میلیارد دیگر بودجۀ انکشافی است.

این در حالی‌ست که نمایندگان مجلس پیش از این دوبار پیش‌نویس بودجۀ ملی سال مالی ۱۴۰۰خورشیدی را رد کرده بودند. ناعادلانه بودن بودجه از جمله در نظر نگرفتن طرح یکسان‌سازی معاشات کارمندان دولت و… از دلایل رد بودجه از سوی مجلس اعلام شده بود.

همچنین رییس مجلس نمایندگان گفت که رد شدن مسوده‌های قبلی بودجه سیاسی نبوده و در حمایت از نظام صورت گرفته که پس از پذیرفته شدن خواست‌های ملی نمایندگان مجلس از سوی حکومت، نمایندگان به آن رای اعتماد داده‌اند.

روز گذشته کمیسیون امور مالی مجلس نمایندگان اعلام کرد که بر سر موارد اختلاف برانگیز بودجه با حکومت به توافق رسیده است.

در نشست امروز مجلس نمایندگان پس از تصویب بودجه، رییس مجلس از تفویض مدال به تمام نمایندگان کمیسیون امور مالی مجلس نیز خبر داد.

با این حال، سیدعظیم کبرزانی، منشی کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمانیدگان گفته بود که این کمیسیون با وزارت مالیه در مورد افزایش دوهزار افغانی در معاشات کارمندان دولتی سر از ماه حمل سال ۱۴۰۰خورشیدی به‌توفق رسیده‌اند.

درباره نویسنده

مدیر وب‌سایت

مدیر وب‌سایت

نظر بدهید

برای درج نظر اینجا کلیک کنید