نخستن‌ پرواز کام‌ایر با خلبان و خدمه‌های زن در تاریخ کشورهای جنوب آسیا

راه مدنیت: شرکت هوایی خصوصی کام‌ایر نخستین پرواز خود را با خلبان و خدمه‌های زن در مسیر کابل- هرات انجام داد و این نخستین پرواز با خلبان و خدمه‌های زن در تاریخ کشورهای جنوب آسیا شمرده می‌شود.
محمدقاسم وفایی‌زاده، رییس ادارۀ هوانوردی ملکی افغانستان، عصر روز شنبه (۹حوت) در صفحۀ رسمی فیس‌بوک خود نوشت: «برای اولین‌بار در تاریخ هوانوردی کشور پروازی‌ که تمام کارکنان آن را زنان تشکیل می‌داد، از سوی شرکت هوایی کام‌ایر در سکتور کابل-هرات انجام شد.»
وفایی‌زاده در ادامه نوشته است: محدثه میرزایی، پیلوت افغان و کپتان ویرونیکا بورسیوا با چهار عملۀ پرواز زن، طیاره ایرباس ۵۰۰- ۷۳۷ را در یک پرواز ۸۰دقیقه‌یی میان کابل و هرات (فاصلۀ ۳۵۰مایل) به‌طور مستقل مدیریت کردند.
ادارۀ هوانوردی ملکی، این رویداد را نشانه‌یی از رشد حضور زنان در سکتورهای مختلف و به خصوص سکتور هوانوردی ملکی کشور دانست. مسوولان این نهاد تاکید می‌کنند که برای تقویت حضور زنان در سطح رهبری هوانوردی و در بخش‌های تخنیکی متعهد می‌باشند.
در همین حال، وبسایت «بزنس اینسایدر» در این رابطه در گزارشی گفته که این پرواز روز چهارشنبه هفتۀ گذشته از کابل به هرات و برعکس آن انجام شده که حدود ۹۰دقیقه زمان را دربرگرفته است.
جوش کاهیل، منتقد خدمات هواپیمایی و یوتیوبر که برای مستندسازی در این پرواز دعوت شده بود، به این وب‌سایت گفته که این پرواز هیچ فرقی با پرواز‌های دیگر نداشته و راحت بوده است.
او همچنان خاطرنشان کرده که خدمه‌های این پرواز نیز مانند خیلی جاهای دیگر مسلکی و رسمی بوده‌ و هیچ تغییراتی را با این پرواز احساس نکرد.
به گفتۀ این منتقد، دیدن خلبان‌های زن در سراسر جهان به ویژه در جوامع مردسالار مانند خاورمیانه، بسیار نادر است، اما او ابراز امیدواری کرد که مستندش در مورد شرکت هوایی کام‌ایر سبب تغییر در جامعۀ افغانستان شود و زنان بیشتری در سکتور هوانوردی جذب شوند.
در گزارش انسایدر آمده که پرواز هواپیمای کام‌ایر به کشورهای اروپایی ممنوع است، اما به زودی پرواز کام‌ایر به فرانکفورت آلمان به کمک سربازرسی عملیات ایمنی پرواز ایاتا (انجمن ترانسپورت هوایی بین‌المللی) شروع می‌شود.