ساخت دستگاه پاک‌سازی ‌ماین شبیه یک توپ

راه مدنیت: مسعود حسنی، طراح افغان که در آلمان زندگی می‌کند، نوعی دستگاه ‌ماین‌پاک طراحی کرده که شبیه به توپ است و پایه‌هایی از جنس بامبو دارد. این دستگاه می‌تواند به راحتی ساحۀ ‌ماین را پاک‌سازی کند. این دستگاه به‌نام ماین‌کفان از مواد ارزان قیمت ساخته شده و در عین حال می‌تواند کارکردی فوق‌العاده داشته باشد.

در توضیحات این دستگاه گفته شده: ماین‌کفان می‌تواند با استفاده از نیروی باد جابه‌جا شده و با قرارگیری روی ‌ماین‌های کار گذاشته شده آن‌ها را منفجر کند. این دستگاه تنها ۴۰‌دالر قیمت داشته و وزن آن تقریبا به اندازه یک انسان است. در وسط هستۀ این دستگاه یک جسم آهنی قرار داده شده و اطراف آن پایه‌هایی از بامبو با انتهای پلاستیکی قرار گرفته است. این طراحی به ماین‌کفان اجازه می‌دهد تا به راحتی بغلطد و خود را جابجا کند. پس از انفجار ‌ماین‌ها نیز قطعات آن قابل تعویض است. پاهای این دستگاه می‌تواند پس از خنثی‌سازی حدود ۴‌ماین تعویض شود.

دربالای دستگاه خنثی‌کننده ‌ماین یک جی.پی.اس قرار داده شده تا بتوان مسیری که طی شده را ردیابی کرد. بدین ترتیب نقشه‌یی از مناطق پاک‌سازی شده تهیه خواهد شد. با توجه به قیمت این دستگاه هزینۀ خنثی کردن ‌ماین‌ها توسط آن بسیار پایین خواهد بود. این در حالی است که پاک‌سازی میادین ‌ماین با کمک نیروهای متخصص بسیار هزینه‌مند است.

البته «ماین‌کفان» تنها ابتکار او نیست. وی همچنین یک فناوری پهپادی را برای انفجار ماین‌ها از هوا توسعه داده که توسط کمیسیون اروپا تامین مالی شده است.

حسنی در مصاحبه‌یی با CNN گفته که ایدۀ ساخت توپ «ماین‌کفان» را از اسباب‌بازی‌هایی که او از کودکی با آن‌ها بازی می‌کرده، الهام گرفته است. وی می‌گوید در کودکی در مناطقی از افغانستان زندگی می‌کرده که خطر انفجار ماین همواره او و دیگر کودکان را تهدید می‌کرده و اجازۀ دور شدن از خانه برای بازی را نداشتند.

اکنون استفاده از این فناوری ابداعی ممکن است در آینده به دوری انسان‌ها از میادین ماین و جلوگیری از به خطر انداختن جان خنثی‌کنندگان کمک کند.