ترور والی خودخواندۀ طالبان در پاکستان

راه مدنیت: روزنامۀ انگلیسی «دیلی‌تایمز» پاکستانی گزارش داده که عبدالهادی پشایوال یکی از والیان خودخواندۀ طالبان در ولایت لغمان در نزدیک شهر پشاور پاکستان ترور شده است.
این گزارش که صبح امروز، یک‌شنبه (۱۰حوت) منتشر شده، دو مقام طالبان به دیلی‌تایمز تایید کرده‌اند که والی خودخوانده این گروه در لغمان، توسط افراد مسلح ناشناس در پاکستان کشته شده است.
به گفتۀ این منابع، پشایوال (والی خودخوانده طالبان در لغمان) در منطقۀ بخشوپل که نزدیک پشاور است، مورد حمله قرار گرفته است. با اینکه کسی مسوولیت این حمله را به عهده نگرفته اما برخی از اعضای طالبان گفته‌اند که ممکن است در این حمله داعش دست داشته باشد.
عبدالهادی پشایوال دومین رهبر طالبان است که طی پنج هفتۀ اخیر در نزدیک پشاور کشته می‌شود. عبدالصمد ملاتور فرمانده طالبان نیز در اوایل ماه جنوری در مسجدی نزدیک پشاور، مورد اصابت گلوله قرار گرفت.
با این حال، والی خودخوانده طالبان در لغمان، درست زمانی ترور می‌شود که از یک‌سو میزان نارضایتی مردم افغانستان و جامعۀ جهانی از استمرار خشونت‌های طالبان افزایش یافته و از سوی دیگر، روند گفتگوهای صلح دوحه نیز به بن‌بست رسیده است.
به‌دنبال بن‌بست در مذاکرات صلح، دولت افغانستان و گروه طالبان درحال تدابیری برای آغاز جنگ بهاری هستند. دولت افغانستان اعلام کرده که تمامی تدابیر نظامی را برای مهار تهدیدهای طالبان روی دست گرفته است.