پایان نمایشگاه جهانی دبی؛ صادرکنندگان افغان بیش از ۱۷۰میلیون دالر قرارداد به دست آوردند

راه مدنیت: پس از ختم نمایشگاه پنج روزه جهانی دبی، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری اعلام کرد که در جریان این نمایشگاه، ۲۸تن از صادرکنندگان و شرکت‌های زراعتی افغانستان به ارزش ۱۷۱میلیون دالر قرارداد به دست آورده‌اند.
اکبر رستمی، سخنگوی وزارت زراعت روز یک‌شنبه (۱۰حوت) به روزنامۀ راه مدنیت گفت: این نمایشگاه پنج روزه تحت عنوان «گلفود» در دبی برگزار شد. در این نمایشگاه ۲۸تن از صادرکنندگان و شرکت‌های زراعتی به نمایندگی از افغانستان اشتراک کردند و این نمایشگاه به همکاری ادارۀ انکشافی امریکا برگزار شد که وزارت زراعت نقش هماهنگ‌کننده را داشت.
سخنگوی وزارت زراعت گفت که با ختم نمایشگاه گلفود، شرکت‌ها و صادرکنندگان محصولات زراعتی به ارزش ۱۷۱میلیون دالر قرارداد به دست آوردند که بیشترین این قراردادها با سرمایه‌گذاران هندی صورت گرفته و متباقی آن با سرمایه‌گذاران امارات و سایر کشورها بوده است.
به گفتۀ اکبر رستمی، بیشترین قرارداد در بخش میوۀ خشک، گیاهان، عسل و میوه‌های تازه با تاجران کشورهای مختلف امضا شده است.
مسوولان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری می‌گوید که این نمایشگاه همه ساله در دبی برگزار می‌شود که برای فروش محصولات زراعتی و بازاریابی آن، مهم است.