روزنامه راه مدنیت شماره ۷۱۴

درباره نویسنده

مدیر وب‌سایت

مدیر وب‌سایت

یک نظر

برای درج نظر اینجا کلیک کنید
  • با سلام و عرض ادب :
    حمایت کرزی از طرح جدید امریکا چیزی غیر منتظره نبود، کرزی که خود مسبب بدتر شدن اوضاع کشور و زمینه ساز گسترش فساد درکشور است، حالا می خواهد با روی خوش نشان دادن به اربابان امریکایی اش، برای خود در آینده کشور مقام و موقعیتی دست و پاکند. او مثل شکارچی دنبال فرصت است . تا بدین گونه سرمایه های ملیاردی خود و خاندانش را از کمک های جامعه جهانی دزدیده است، حفظ کند و هم بابت خیانت های که به این سرزمین کرده است، خود و برادرانش را از محاکمه نجات دهد. امیدوارم که دولت آینده با او حسابی برخورد کند .