خبر

شبکۀ افغانستان دموکرات: بدون توجه به واقعیت‌های افغانستان امروز، صلحی در راه نیست

اعلامیه شبکه افغانستان دموکرات

صلح اولویت و خواست مردم افغانستان است. در دو سال گذشته مردم افغانستان پیوسته چشم به راه هیات‌های گفتگوکنندۀ هر سه طرف بوده‌اند تا شاید افقی جدید برای صلح و ثبات باز شود، اما این برنامه با مدیریت دونالد ترمپ؛ رییس‌جمهور پیشین ایالات متحده امریکا ناکام شد.

به میان آمدن ادارۀ جدید در امریکا امید تازه‌یی برای مردم افغانستان در خصوص گفتگوهای صلح ایجاد کرد؛ اما اقدامات شتاب‌زده ادارۀ بایدن نشان داد که در این دوره نیز ایالات متحده امریکا با واقعیت موجود افغانستان و نیازهای امروز این کشور بیگانه است.

ادارۀ بایدن به فاکتور منطقه‌یی که بدون شک یک رکن اساسی رسیدن به صلح است، بیش از نیاز بها داده؛ اما این اداره در خصوص واقعیت‌های داخلی و شرایط جدید افغانستان پس از دو دهه مساعدت‌های جهانی، یا ناآگاه است ویا اینکه شرایط سخت، ادارۀ جدید امریکا را واداشته که این واقعیت‌ها را نادیده بگیرد.

بنابراین از نظر شبکۀ افغانستان دموکرات، برنامۀ صلح بایدن نیز به احتمال زیاد یک تجربۀ ناکام دیگر خواهد بود. روی این اصل شبکه افغانستان دموکرات موارد ذیل را به جامعه جهانی، مردم افغانستان، حکومت و گروه طالبان اعلام می‌دارد:

۱- زنان افغانستان در ۲۰۲۱ یک واقعیت غیر قابل انکار جامعۀ امروز ماست، عدم حضور زنان حتا به لحاظ کمیت در این دور از گفتگوهای صلح به‌خصوص در نشست مسکو، نه‌تنها مایۀ نگرانی مردم و زنان است که بی‌توجهی به این واقعیت انکارناپذیر، برنامۀ جدید صلح ایالات متحده امریکا را با شکست مواجه خواهد ساخت. بدون حضور زنان، صلح پایدار و مبتنی بر توسعه امکان ندارد.

۲- در نشست مسکو که ۱۶تن از جانب دولت افغانستان اشتراک کرده‌اند، جز چند تن که مستقیم از حکومت نمایندگی می‌کنند، سایر اعضای این نشست فاقد مشروعیت مردمی و دموکراتیک‌اند. این افراد نه از طرف احزاب سیاسی معیاری نمایندگی می‌کنند و نه می‌توانند ادعا کنند که از کلیت مردم افغانستان نمایندگی می‌کنند؛ زیرا احزاب سنتی فاقد مشروعیت معیارهای تحزب‌اند. دلیل حضور این افراد برای رسیدن به یک صلح جامع چیست؟

۳- در دو دهۀ گذشته در سایۀ کمک‌های جهانی، افغانستان به دست‌آوردهای قابل ملاحظه‌یی دست یافته است. جامعه مدنی، فعالان حقوق بشر، جامعه رسانه‌یی، حضور گستردۀ زنان در ابعاد مختلف اجتماعی و نهادهای ناظر و فعال در حوزۀ دموکراسی و مشارکت قانونی در روندهای سیاسی و اجتماعی، در نشست مسکو از هیچ یک از این نهادها نماینده‌یی حضور ندارد. در عین زمان افغانستان یکی از جوان‌ترین کشورهای جهان به لحاظ جمعیت است. نسل جوان امروز با نسل دوره جنگ و جهاد این مملکت، اشتراک فکری و سنخیت سیاسی ندارند. روی این اصول، ادامۀ نشست‌های چون مسکو، از نظر شبکه افغانستان دموکرات مایۀ نگرانی مردم افغانستان است و چنین نشست‌ها نمی‌توانند صلح پایدار را تامین کنند.

۴- بنابراین شبکۀ افغانستان دموکرات از ایالات متحده امریکا، دولت افغانستان، شورای عالی مصالحه ملی، کشورهای میزبان و سایر طرف‌های دخیل مجدانه می‌خواهد که برای رسیدن به صلح جامع و پایدار، حضور زنان، جامعه مدنی، نهادهای ناظر و دموکراتیک و نمایندگان نسل جوان را جدی بگیرند.

در صورت ادامه بی‌توجهی گردانندگان بین‌المللی و طرف‌های گفتگوهای صلح درباره حضور زنان، جامعه مدنی و نهادهای دموکراتیک، شبکه افغانستان دموکرات بعد از این به طور مرتب موضع‌گیری خود را در قبال مردم خواهد داشت و نگرانی‌های خود را با مردم افغانستان شریک خواهد کرد.

شبکه افغانستان دموکرات

کابل/ ۲۹ حوت۱۳۹۹

نوشته‌های مشابه

دکمه بازگشت به بالا