مجلس نمایندگان: سرپرست‌وزیران غیرقابل قبول و خلاف اصول است

راه مدنیت: میررحمان رحمانی، رییس مجلس نمایندگان کشور می‌گوید که ادامۀ کار سرپرست‌وزیران غیرقابل قبول و خلاف اصول حکومت‌داری است.

آقای رحمانی امروز دوشنبه (۱۶حمل) در جلسۀ عمومی این مجلس گفت که ادامۀ کار سرپرست‌وزیران زمینه‌ساز گسترش فساد اداری است و به شفافیت و پاسخ‌دهی صدمه وارد می‌کند.

رییس مجلس نمایندگان کشور از حکومت خواست که به عرف سرپرستی خاتمه داده و به قانون احترام بگذارد.

وی تاکید کرد که حکومت باید نامزد وزیران تازۀ را برای گرفتن رای اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی کند.

در عین حال،  برخی از نمایندگان مجلس در جلسۀ عمومی امروز به «عزل و نصب‌های سلیقه‌یی و تغییر ساختار» در وزارت صحت عامه اشاره کردند و خواستار جلوگیری از اقدامات غیرقانونی در این وزارت شدند.

آقای رحمانی نیز در آخر گفت که عزل و نصب‌های سلیقه‌یی و تغییر ساختار وزارت صحت خلاف قانون و ارزش‌های امور صحی است.

وی خواستار بررسی این موضوع از سوی کمیسیون مربوطۀ مجلس نمایندگان شد.

درحال حاضر وزارت‌های امور داخله، صحت عامه، معارف، امور زنان، اطلاعات و فرهنگ، انکشاف دهات و فرهنگ و وزارت مالیه از سوی سرپرستان اداره می‌شود.

همچنین لوی سارنوالی و بانک مرکزی افغانستان نیز از سوی سرپرستان اداره می‌شود.

این در حالی‌ست که در مادۀ پنج قانون سرپرستی آمده که اگر نامزدی رای اعتماد از سوی مجلس نگیرد به‌هیچ صورت، نمی‌تواند در عین اداره در آن پست  به‌حیث سرپرست کار کند.

درباره نویسنده

مدیر وب‌سایت

مدیر وب‌سایت

نظر بدهید

برای درج نظر اینجا کلیک کنید