خبر

ماهوار شدن پرداخت پول صرفیۀ برق کابل

راه مدنیت: شرکت برشنا اعلام کرده است که پس از این پرداخت پول صرفیۀ برق در شهر کابل ماهوار می‌شود.

احمدداوود نورزی، رییس عمومی اجرایوی برشنا روز جمعه (۲۰حمل) گفت که این روند از کابل آغاز و به‌تدریج در سایر ولایت‌ها نیز تطبیق خواهد شد.

ماهوار شدن پرداخت بل صرفیۀ برق یکی از خواست جدی باشندگان شهر کابل بود.

او علاوه کرد که دسترسی به برق حق هر افغان بوده و فراهم‌سازی برق ارزان برای مشتریان هدف اساسی شرکت برشنا می‌باشد.

این شرکت تاکید کرد که ماهوار شدن پرداخت پول صرفیۀ برق در کابل زیان مالی برای شرکت برشنا به بار می‌آورد، اما با درک وضعیت نابسامان اقتصادی مشتریان خود به‌ویژه خانواده‌های بی‌بضاعت این تصمیم را اتخاذ نموده است.

طبق اعلامیۀ شرکت برشنا، ماهوار شدن بل برق در کنار کاهش صرفیه مشترکان این شرکت، نقش بنیادین و حیاتی را در راستای توسعه اقتصادی کشور خواهد داشت و هزینه برق را نصف می‌کند.

همچنین شرکت برشنا از مردم خواسته است که با توجه به این تصمیم در پرداخت بل برق به صورت ماهوار تعلل نکنند، زیرا ماهوار شدن بل سبب کاهش صرفیۀ بل برق مشتریان گردید و پرداخت آن آسان خواهد شد.

در عین حال، این شرکت تعهد کرده که پس از درک و شناسایی همه خلاها و نارسایی‌ها به تدریج روند برق‌رسانی را سرعت ‌می‌بخشد و تعرفه یک‌سان را اجرا کند.

با وجود این، تازه‌ترین گزارش اداره بازرس ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان نشان می‌دهد که تنها ۳۰درصد جمعیت کشور به برق دست‌رسی دارند.

نوشته‌های مشابه

دکمه بازگشت به بالا