روایت

روایتی از سه‌سال حضور

قسمت نهم

مسودۀ رهنمود تهیۀ گزارش و خبر از صحنه‌های حوادث تروریستی

انتقادهای زیادی چه از ناحیۀ نیروهای امنیتی و چه از ناحیۀ مردم وجود داشت که نشر زندۀ صحنه‌های حوادث تروریستی و اجساد شهدا و زخمی‌ها، تاثیرات مخرب بالای روح و روان بینندگان می‌گذارد و یا گزارش مستقیم از این صحنه‌ها نوعی زیگنال دادن به تروریستان است که مردم کجا پناه برده‌اند و نیروهای امنیتی در کجا مستقر شده‌اند و از کدام نقطه قرار است عملیات را آغاز کنند.

از جانبی فدراسیون روزنامه‌نگاران و مسوولان رسانه‌ها همواره شاکی بودند که نیروهای امنیتی با ژورنالیستان بدرفتاری می‌کنند و بین‌شان درگیری به وجود می‌آید و گاهی کمره و وسایل خبر‌نگاری را می‌شکنند و امثال آن.

کمیتۀ مشترک حکومت و رسانه‌ها به من وظیفه داد تا با اشتراک فدراسیون و نمایندگان رسانه‌ها و نماینده‌های قوای امنیتی یک طرح یا رهنمود را در این رابطه تهیه کنیم و به کمیته جهت تصویب ارایه نماییم. من چندین نشست در این خصوص برگزار کردم، بحث خیلی به سختی پیش می‌رفت و حتا یک روز میان آقایان لطف‌الله نجفی‌زاده از طلوع و فهیم دشتی از فدراسیون نزدیک بود زد و خورد صورت گیرد، ما طرفدار نشر زندۀ این حوادث نبودیم، نمایندۀ رییس‌جمهور می‌گفت در نشر زندۀ شما رسانه‌ها نظر مردم آسیب‌دیده را می‌پرسید و آن‌ها از شدت عصبانیت و خشم فحش‌های رکیک به آدرس رییس‌جمهور می‌دهند و چون نشر زنده است شما قادر به ویرایش آن نیستید، اما مسوولان رسانه‌ها ممانعت از نشر زنده را «سانسور» تلقی می‌کردند و زیر بار آن نمی‌رفتند تا اینکه در نشست‌های متوالی موفق شدیم که رهنمود را نهایی کنیم و به امضای تمام اعضا از جمله مسوولان رسانه‌ها و نمایندگان نهادهای امنیتی برسانیم. بر اساس این رهنمود خبرنگاران از یک فاصلۀ مشخص‌شده توسط نیروهای امنیتی می‌توانستند به نشر مستقیم بپردازند وخبرنگاران جهت امنیت خود باید مجهز به وسایل ایمنی مانند واسکت زره و کلاه و امثال آن باشند و سخنگویان نیروهای امنیتی در دسترس باشند و به پرسش‌ها جواب دهند. این رهنمود وظایف نیروهای امنیتی، مکلفیت‌های مسوولان رسانه و وظایف و مسوولیت‌های خبرنگاران را تعریف می‌کرد و مشخص می‌ساخت.

رهنمود تامین امنیت و مصونیت خبرنگاران

در نشستی که کمیتۀ مشترک حکومت و رسانه ها با نمایندۀ ملل متحد، سفرای اتحادیۀ اروپا، انگلستان، ناروی و نمایندۀ یونسکو و شمار دیگر از نهادهای دیپلماتیک خارجی داشت، کمیتۀ مصونیت خبرنگاران به ریاست آقای نجیب شریفی، یک طرح تامین امنیت و مصونیت خبرنگاران با توجه به تهدیدات امنیتی گسترده علیه آنان را ارایه کرد که در جلسه مشترک روی آن بحث و گفتگو صورت گرفت و سرانجام تصویب شد که این طرح با حضور نمایندۀ کمیتۀ مصونیت خبرنگاران، فدراسیون روزنامه‌نگاران و نمایندۀ یونسکو در دفتر من مورد بحث قرار گیرد و راه‌های عملی آن نشانی شود، از آنجا که این طرح ایجاب هزینۀ بالا را می‌کند و جامعۀ بین‌المللی متعهد می‌شود که در مورد هزینه‌های آن مساعدت کند باید امکانات مالی آن درست ارزیابی و برآورد شود. پیشنهاد دیگر از سوی آقای دانش مطرح شد که ما در این نشست این طرح امنیتی را با رهنمود تهیۀ گزارش و خبر از صحنه‌های حوادث تروریستی تلفیق کنیم و یک متن واحد بسازیم که به صورت جامع‌تر مشکلات خبرنگاران و رسانه‌ها را حل کند.

رهنمود تامین امنیت و مصونیت رسانه‌ها و خبرنگاران که توسط کمیتۀ مصونیت خبرنگاران  ارایه شده بود پس از بحث و تلفیق رهنمود تهیۀ گزارش و خبر از صحنه‌های حوادث تروریستی به‌گونۀ زیر نهایی شد:

ادامه دارد …

نوشته‌های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا