برنامه پنج‌ساله برای جلوگیری و کاهش آلودگی هوا در پایتخت اعلام شد

راه مدنیت: اداره ملی حفاظت محیط زیست برنامه عمل پنج‌ساله‌‌ را جهت جلوگیری و کاهش آلودگی هوا در شهر کابل امروز یک‌شنبه (14 میزان) اعلام کرد.

عزت‌الله صدیقی، معین مسلکی اداره ملی حفاظت محیط زیست گفت: برنامه‌یی برای جلوگیری و کاهش آلودگی هوای شهر کابل بر اساس حکم رییس‌جمهور و همکاری ادارات همکار، ترتیب شده است. این برنامه از نقطه‌نظر منابع تولید آلودگی هوا، مسوولیت تطبیق فعالیت‌ها و هماهنگی اجراآت ارگان‌های همکار به ۱۳بخش تقسیم‌بندی و به هدف بهبود هوا ترتیب گردیده است.

 کابل یکی از شهرهای آلوده افغانستان است که بر اساس آمارهای تخمینی وزارت صحت عامه سالانه هزاران باشنده پایتخت بر اثر این این آلودگی جان می‌دهند. مسوولان می‌گویند: اگر برای جلوگیری از آلودگی‌های شهر کابل برنامه جدی روی دست گرفته نشود، فاجعه بزرگی از راه خواهد رسید.

معین مسلکی اداره ملی حفاظت محیط زیست گفت: منابع عمده این آلودگی را موجودیت سیستم غیر معیاری ترانسپورت، استفاده از مواد سوخت غیراستندرد در وسایط، سوخت ذغال سنگ تصفیه نشده و مواد فسیلی، عدم مدیریت کثافات شهری و تخلفات محیط زیستی به دلیل عدم تطبیق قوانین و مقررات محیط زیست، عنوان کرد.

معین اداره ملی حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد، برای تطبیق این برنامه ارگان‌های ذی‌ربط، گزارش اجراآت خود از تطبیق پلان را در پایان هر ماه به اداره ملی حفاظت محیط زیست فرستاده و این اداره پس از جمع‌آوری ربع‌وار گزارش‌ها، آن را به ریاست‌جمهوری ارایه می‌کند.

او همچنین تاکید کرد، حفاظت محیط زیست و کاهش آلودگی هوا در شهر کابل، تنها کار یک یا چند اداره دولتی نیست، نهادهای دولتی، موسسات و نهادهای خصوصی، جامعه مدنی، نهادهای اکادمیک، علما، رسانه‌ها و مردم مکلفیت دارند در این زمینه همکاری کنند.