خبر

ارگ: سوزاندن تایر، رابر و پلاستیک ممنوع است

راه مدنیت: ارگ ریاست جمهوری طی احکام جداگانه، منازل، شهرک‌ها و ادارات دولتی دارای سیستم مرکز گرمی را به نصب سیستم تصفیه‌کنندۀ دود، موظف و سوزاندن تایر، رابر و پلاستیک را برای گرم کردن و تولید انرژی، ممنوع اعلام کرد.

ریاست جمهوری طی بیانیه‌یی گفته است که رییس جمهور غنی در مطابق با مادۀ پانزدهم قانون اساسی و حکم مادۀ بیست‌وهفتم قانون محیط‌زیست برای جلوگیری از آلودگی هوا و همچنین کاهش عوامل مخرب آن و حفاظت از محیط‌زیست، احکام یادشده را صادر کرده است.

در این اعلامیه آمده است که ادارات دولتی، مالکان و متصرفان بلندمنزل‌ها و شهرک‌های دارای سیستم مرکز گرمی مکلفند تا با نصب آلۀ تصفیه‌کننده دود (فلتر معیاری) از انتشار دود بیشتر جلوگیری کنند.

رییس جمهور، ادارۀ ملی حفاظت محیط‌زیست را موظف کرده است تا در همکاری با وزارت امور داخله، شهرداری مربوطه و سایر ادارات ذی‌ربط، حکم یادشده را ابلاغ کند و همچنین از مالکان بلندمنزل‌ها و شهرک‌ها مبنی بر نصب آلۀ تصفیه‌کننده دود (فلتر معیاری) تعهد کتبی و تعیین مدت، دریافت کند و افزون بر آن، از نصب و فعال بودن آلۀ یادشده به صورت مداوم، نظارت کند و متخلفان را با رعایت احکام قوانین نافذۀ کشور تحت تعقیب عدلی قرار دهد و مانع سوزاندن تایر، رابر و پلاستیک شود.

همچنین رییس جمهور، ادارۀ ملی حفاظت محیط‌زیست را موظف کرد تا در همکاری با وزارت امور داخله، شهرداری و وزارت صنعت و تجارت، ضمن ابلاغ این حکم به اصناف، شرکت‌ها و فابریکه‌ها و دریافت تعهد کتبی از آنان مبنی بر عدم سوزاندن تایر، رابر و پلاستیک با نظارت مداوم از آنان، در صورت تخلف متخلفان را جریمه کند.

این بیانیه می‌افزاید که تمام ادارات ذی‌ربط مخصوصاً شهرداری مربوطه و وزارت امور داخله با همکاری همه‌جانبه ادارۀ ملی حفاظت محیط‌زیست به تطبیق این حکم، مکلف هستند.

نوشته‌های مشابه

دکمه بازگشت به بالا