برپایی خیمۀ تحصن کارمندان معترض در مقابل وزارت معادن

راه مدنیت: شماری از کارمندان وزارت معادن و پترولیم در ادامۀ اعتراضات‌شان به «تنقیص یک‌هزار و ۲۰۹بست کاری» در مقابل این وزارت خیمۀ تحصن برپا کردند.
معترضان امروز، دوشنبه (۲۴قوس) با خیمه زدن در مقابل وزارت معادن و پترولیم مدعی شدند که این وزارت بدون داشتن دلایل قانع‌کننده یک‌هزار و ۲۰۹بست را تنقیص کرده است.
سید حبیب حق‌بین، یکی از معترضان به روزنامه راه مدنیت گفت که در این اعتراض بین ۴۰۰تا۵۰۰تن از کارمندان برکنار شدۀ این وزارت شرکت دارند.
وی این وزارت را متهم به سلیقه‌گرایی نموده و گفت که کارمندان به صورت غیرقانونی از ساختار وزارت حذف شدند.
او تصریح کرد که تنها تصمیم تنقیص بست‌ها از سوی وزارت معادن و پترولیم اعلام شده، اما دلیل آن ارایه نشده است.
اعتراضات کارمندان وزارت معادن و پترولیم وارد چهارمین روز خود شده است. آن‌ها خواستار تجدید نظر وزارت معادن و پترولیم در این مورد شده‌اند.
از سویی هم، قدیر مطفی، سخنگوی وزارت معاون و پترولیم در واکنش به این اعتراضات به راه مدنیت گفت که این وزارت به هدف ایجاد ادارۀ موثر، کارآمد ‌و با ظرفیت که بتواند تحرک لازم را به هدف تغییر اقتصادی در زندگی مردم داشته باشد، یک رشته اصلاحات را روی دست گرفته است.
آقای مطفی تصریح کرد که ساختار تشکیلاتی جدید این وزارت بر اساس مسوولیت‌هایی تعریف‌شده که در نقشۀ راه معادن، دیدگاه ماموریت و مسوولیت‌های این وزارت ترتیب گردیده است. این وزارت در گام نخست با بررسی‌های همه‌جانبه و نیازسنجی‌ها، چالش‌ها و عوامل عدم تحرک در این سکتور را شناسایی کرده است.
به گفتۀ سخنگوی وزارت معادن، در راستای اصلاحات ۲۰۵تن از کارمندان غیر واجد شرایط این وزارت که در بست‌های فنی کار می‌کنند، بر اساس لیاقت‌شان در بخش‌های دیگر توظیف می‌شوند.
وی اظهار داشت که ۵۱۲تن از کارمندان آمریت تفحصات شمال با در نظرداشت ساحۀ کاری آن‌ها به ادارۀ تنظیم نفت‌وگاز افغانستان انتقال می‌یابند.
همچنین آقای مطفی، جابه‌جایی کارمندان از یک بخش به بخش دیگر، تقاعد و اولویت‌دادن به کادرهای باظرفیت را یک امر طبیعی عنوان کرد.
همچنین این وزارت دیروز اعلام کرده بود که براساس تصمیم وزارت معادن و پترولیم ۷۸کارمند دیگر این وزارت بازنشست می‌شوند.
تعداد کارمندان وزارت معادن و پترولیم در سال ۱۳۹۹، دوهزار و ۶۶۶تن اعلام شده ‌است.