یک‌دهه کار جدی و بی‌وقفه| ویژۀ ده‌سالگی

کریستال بیات؛ فعال اجتماعی

بارها شنیده‌ام که برای حفظ دستاوردها و ارزش‌ها باید از خیلی چیزها گذشت، همین‌طور هم است. کار رسانه‌‌یی در کشوری مثلِ افغانستان با چالش‌ و دشواری‌ فراوانی روبه‌روست.

روزنامه راه مدنیت از محدود رسانه‌های پیش‌رو در کشور است که در طول یک‌دهه گذشته با همت مضاعف و کار شبانه‌روزی توانسته همۀ چالش‌ها و دشواری‌ها را نادیده بگیرد و بر مشکلات غلبه کند.

یک‌دهه تلاش برای دموکراسی و مدنیت، یک دهه اطلاع‌رسانی، یک دهه ایستادن در برابر افراطیت، یک دهه دفاع از ارزش‌های موجود پسا۲۰۰۱ بدون زحمات و تعهد دست‌اندرکاران راه مدنیت ممکن نبوده است.

پس از فروپاشی رژیم طالبان و به‌میان فضای باز سیاسی زمینۀ مناسب برای کارهای فرهنگی و رسانه‌‌یی در کشور فراهم گردید. آزادی بیان و رسانه‌ها از دستاوردهای مهم مردم افغانستان است و راه مدنیت یکی از نمونه‌های بارز تعهد و پشت‌کار نسل نو برای حمایت از ارزش‌ها و منافع ملی کشور به‌شمار می‌رود.

خوشحالم که در آستانۀ ده‌سالگی راه مدنیت قرار داریم، افغانستان به رسانه‌های جدی مثلِ راه مدنیت نیازمند است. رسانه‌های چون راه مدنیت با اصول، رفتار، پالیسی‌ها، مقالات، مطالب و راهکارهای مناسبی که دارد بایستی در نقطه نقطه کشور به زبان‌های محلی برود/برسد. خوشحال می‌شویم که راه مدنیت در سایر شهرهای بزرگ چاپ همزمان داشته باشد، چیزی که رویا نیست و دست‌یافتنی است.

آثار و ویژه‌نامه‌های فراوانی را راه مدنیت در طول سال‌های اخیر در حوزه‌های گوناگون از جمله حقوق شهروندی، انتخابات، حقوق زنان، مبارزه علیه فساد اداری، تحقق عدالت اجتماعی و تطبیق عدالت انتقالی و موضوع‌های مهم دیگر منتشر کرده که هر یک از آنان به‌مثابۀ منابع کمک‌کننده به دانشجویان و به‌عنوان کارهای جدی رسانه‌‌یی برای تاریخ مطبوعات کشور قابل استفاده است.

راه مدنیت رسانۀ روشنگر و کثرت‌گراست. رسانه‌‌یی که به‌صورت بی‌وقفه و جدی‌تر در کنار سایر رسانه‌های معتبر و در شرایط سخت و دشوار برای روشنایی فعالیت می‌کند.

برنامه‌های فرهنگی روزنامه راه مدنیت یکی از کارهای اساسی برای تقویت حوزۀ فرهنگ و ارج‌گذاری به چهره‌های موثر فرهنگی و مطبوعاتی است.

از دست‌اندرکاران روزنامه راه مدنیت بابت تلاش‌ها و زحمات شبانه‌روزی‌شان تشکر می‌نمایم. امیدوارم روزی تمام رسانه‌ها در گوشه‌ گوشۀ کشور قابل دسترس باشند و فرهنگ روزنامه‌خوانی در سطوح مختلف سازمان‌های دولتی و غیر دولتی و جامعه نهادینه شود.