درباره ما

روزنامه راه مدنیت؛ یکی از روزنامه‌های پرخوانندۀ افغانستان، در ماه جدی سال ۱۳۹۰خورشیدی در کابل بنیان‌گذاری شد. این رسانه با همکاری شماری از روزنامه‌نگاران و نویسندگان جوان برای تقویت حاکمیت قانون، رسیدن به حقوق شهروندی و حمایت از ارزش‌های مدنی فعالیت می‌کند.

روزنامه راه مدنیت، مستقل است و به‌هیچ حزب و گروه سیاسی وابسته نیست. بنیان‌گذار این روزنامه، سید اصغر اشراق است که همزمان مدیرمسوولی آن را نیز به‌عهده دارد. او از سال ۱۳۸۱ روزنامه‌نگاری را با سردبیری هفته‌نامۀ دانشجویی «اندیشۀ محصل» در پوهنتون تعلیم و تربیه کابل آغاز کرد و بعد با سردبیری هفته‌نامۀ «اندیشه معاصر» ادامه داد.

دکتور دینا محسنی، صحرا مانی و دکتور حمیرا قادری سمت سردبیری آن را به‌عهده داشته‌اند. فعلا نیز خانم فرشته حسینی؛ سردبیر این روزنامه است.

«از مبارزه‌های پنهان تا مشارکت سیاسی» مجموعه مصاحبه‌هایی با زنان فعال، طرح و برنامۀ اختصاصی روزنامه راه مدنیت بوده است. این گفتگوها به‌صورت کارشناسی‌شده و با هدف برجسته‌سازی حقوق زنان و نقش برابر آنان در مشارکت سیاسی و اجتماع انجام شده است.

 مجموع این گفتگوها از سوی بنیاد هاینریش بل آلمان HBS حمایت و در کتابی از سوی همین بنیاد به زبان انگلیسی و هم به زبان دری اقبال چاپ یافت.

 در کنار این، طرح آینده‌یی که ما می‌خواهیم (جوانان، رهبری و توسعه) در قالب گفتگوهای دیگر زیر نام «سیاست‌گران جوان» از سوی اداره رسانه با همکاری HBS راه‌اندازی شد. این گفتگوها بر محورهای سیاست مدرن، رفتار دموکراتیک، حزب‌داری خوب، زنان، صلح و امنیت با جوانان تحصیل‌کرده‌یی انجام شد که در دهۀ ۸۰خورشیدی به کارهای سیاسی و اجتماعی رو آورده بودند. در این بخش بیش از ۵۰مصاحبه با جوانان سیاست‌گر انجام شد؛ جوانانی که در بخش‌های مختلف مشغول فعالیت‌های مدیریتی و رهبری بوده‌اند.

افزون بر این، کاریکاتور روزنامه راه مدنیت، با عنوان «فساد ممنوع» که در مسابقۀ جهانی «کارتون سیاسی» سازمان ملل شرکت کرده بود، توانست مقام چهارم سال ۲۰۱۶ این سلسله مسابقه‌های جهانی را در میان ۱۰ کاریکاتور برتر جهان به‌دست بیاورد. https://madanyatonline.com/9-239/   این برای نخستین‌بار در تاریخ‌ روزنامه‌نگاری افغانستان به‌خصوص در بخش «کاریکاتور» بود که یک روزنامه از این کشور به این موفقیت دست یافت: http://www.lurieunaward.com/2016winners_wl.php

این رسانه به‌خاطر نوشته‌های متفاوت، تنوع موضوع و عنوان، دیزاین حرفه‌یی و مردم‌محوری در میان عموم خوانندگان از استقبال خوبی برخوردار است. روزنامه راه مدنیت فعلا با قطع A3 در۸صفحه چاپ می‌شود.