درباره ما

روزنامه راه مدنیت؛ یکی از روزنامه‌های پرخوانندۀ افغانستان در سال ۱۳۹۰خورشیدی (2011 میلادی) در کابل بنیان‌گذاری شد. این روزنامه به هدف حمایت از ارزش‌های مدنی، حقوق بشری و رد افراطی‌گرایی و خشونت فعالیت می‌کند.

روزنامه راه مدنیت، مستقل است و به‌ هیچ حزب و گروه سیاسی وابسته نیست. راه مدنیت صفحۀ ویژه‌‌ای را از زمان تاسیس تا کنون در حمایت از حقوق زنان و خواسته‌های انسانی آنان دارد.

«از مبارزه‌های پنهان تا مشارکت سیاسی» مجموعه مصاحبه‌هایی با زنان فعال، طرح اختصاصی روزنامه راه مدنیت بوده است. این گفتگوها با هدف برجسته‌سازی حقوق زنان و نقش برابر آنان در مشارکت سیاسی و اجتماع انجام شده است.

«جوانان، رهبری و توسعه» طرح دیگر این روزنامه است که در قالب گفتگوهایی زیر نام «سیاستگران جوان» راه‌اندازی شد. این گفتگوها بر محورهای نقش فعال و سالم جوانان در سیاست و اجتماع با جوانان تحصیل‌کرده‌یی انجام شد که در دهۀ ۸۰خورشیدی به کارهای سیاسی و اجتماعی رو آورده بودند.

کارتون، یکی از ژانرهای مهم این روزنامه است. کارتون روزنامه راه مدنیت با عنوان «فساد ممنوع» که در مسابقۀ جهانی «کارتون سیاسی» سازمان ملل شرکت کرده بود، توانست مقام چهارم سال ۲۰۱۶ این سلسله مسابقه‌های جهانی را در میان ۱۰ کاریکاتور برتر جهان به‌دست بیاورد. این برای نخستین‌بار در تاریخ‌ روزنامه‌نگاری افغانستان بود که یک روزنامه از این کشور به این موفقیت دست یافت.