خبر

«شش پروندهٔ فساد مالی» در بانک مرکزی

بانک مرکزی افغانستان با نشر اعلامیه‌یی گفته است که چهار مقام بلندپایه این بانک به‌علت دست داشتن در شش پروندۀ فساد مالی برکنار شده‌اند.

راه مدنیت: اجمل احمدی، سرپرست بانک مرکزی امروز چهارشنبه (۱۱سرطان) اعلامیهٔ رسمی این بانک را در صفحۀ رسمی توییتر خود منتشر کرده است.

بر بنیاد این اعلامیه، چهار مقام بلندپایه بانک مرکزی به شش پرونده فساد مالی متهم شناخته شده‌اند.

مطالبه رشوت به ارزش ۳٫۵میلیون افغانی از یک قراردادی بانک مرکزی، بازپرداخت غیرقانونی به یکی از قراردادی‌های بانک به ارزش ۷۲میلیون افغانی، تخلف جدی از احکام قانون تدارکات به ارزش ۲۰میلیون افغانی، انسداد گزارش‌های تفتیش، جعل در مصوبات شورای عالی و اعمال فشارهای غیرقانونی بر اعضای شورای عالی بانک مرکزی، از جمله اتهام‌هایی است که بانک مرکزی آن را به چهار مقام بلندپایه این بانک نسبت داده است.

در اعلامیه بانک مرکزی آمده است: «این قضایا که از چندین سال قبل تحت بررسی قرار داشت، موارد انفرادی فساد نبوده؛ بل نشان‌دهنده موجودیت فرهنگ عمیق فساد سیستماتیک تحت رهبری هیئت عامل پیشین می‌باشد.»

رهبری بانک مرکزی، ادعاهای مقام‌های برکنارشده را مبنی بر این‌که گویا شورای عالی این بانک، حق برکناری آن‌ها را ندارند، رد کرده است.

به گفتهٔ مقام‌های بانک مرکزی، تصمیم برکناری آن‌ها براساس ماده ۶قانون بانک مرکزی اتخاذ شده است.

این در حالی است که با آمدن اجمل احمدی در راس بانک مرکزی، او چهار مقام بلندپایه این بانک را از جمله معاونان اول و دوم از وظایف‌شان برکنار و پرونده‌های آن‌ها را به لوی‌سارنوالی فرستاده است.

نوشته‌های مشابه

دکمه بازگشت به بالا