افزایش تولید پسته در سمنگان

وزارت زراعت، از افزایش حاصلات پستۀ ولایت‌ سمنگان تا ۶۹ تُن خبر داده است.

راه مدنیت: این وزارت، امروز دوشنبه (۳سنبله) با نشر اعلامیه‌یی گفت در سال جاری حاصلات پسته‌ از درخت‌های خودرو و درخت‌های غرس‌شده توسط وزارت زراعت؛ به ۶۹ تُن می‌رسد.

در اعلامیۀ وزارت زراعت به نقل از محمدرحمان ارغندیوال، رییس زراعت سمنگان، آمده که در این ولایت دو نوع پسته (للمی- آبی) وجود دارد که بعد از ولایت بادغیس، سمنگان دومین ولایتی است که در سطح کشور پسته تولید می‌کند.

رییس زراعت سمنگان گفت: «ما تلاش می‌کنیم که پسته‌زارها را وسعت دهیم و باغ‌های پسته‌ بیشتری بسازیم، برنامۀ بزرگی را در نظر داریم که تنظیم آب‌ریزه و گسترش ساحات پسته است. ما ۱۶۰ هزار نهال پسته تولید می‌کنیم تا ساحات باغ‌های پسته را گسترش دهیم.»

محمدرحمان ارغندیوال با اشاره به اینکه در گذشته درختان این محصول توسط مردم قطع می‌شد؛ گفت که در حال حاضر نه تنها از قطع درختان پسته جلوگیری می‌شود، بلکه این ساحات درحال گسترش نیز است.

وزارت زراعت، بیش از پنج‌هزار و ۲۰۰جریب زمین را در ولایت سمنگان به تولید پسته اختصاص داده و تعداد زیادی نهال پسته را میان باغ‌داران این ولایت توزیع کرده است.