خبر

اعمار و ترمیم ده‌باب شفاخانه کرونا در پنج‌ماه آینده

قراردادهای اعمار و ترمیم ده باب شفاخانه، تهیۀ تجهیزات طبی و ادویه‌ مورد ضرورت، میان وزارت صحت عامه و بانک انکشاف آسیایی در ارگ ریاست‌جمهوری امضا شد.

راه مدنیت: ریاست‌جمهوری، شام روز چهارشنبه (۱۲سنبله) با نشر اعلامیه‌یی گفت این قراردادها با حضور رییس‌جمهور در ارگ امضا شد که بر اساس آن، ده باب شفاخانه کرونا از وجه کمکی بانک انکشاف آسیایی اعمار و ترمیم می‌شوند.

محمدجواد عثمانی، سرپرست وزارت صحت عامه گفت این قراردادها شامل اعمار و ترمیم پانزده باب شفاخانه بوده که قرارداد ده باب آن درحال حاضر به امضا رسید.

 نارندرا سنگرو، رییس بانک انکشاف آسیایی در افغانستان افزود امضای این قراردادها به‌منظور حمایت از تلاش‌های حکومت افغانستان در راستای مبارزه با ویروس کرونا انجام می‌شود.

او خاطرنشان کرد بانک انکشاف آسیایی به اجرای موثر قراردادهای متذکره متعهد بوده و میکانیزم‌های موثر برای تسریع روند تطبیق این پروژه‌ها روی دست دارد.

رییس بانک انکشاف آسیایی تاکید کرد اعمار ده باب شفاخانه در پنج ماه کار دشواری است اما با ظرفیت و همکاری‌هایی‌ که وجود دارد، این شفاخانه‌ها ساخته و به بهره‌برداری سپرده می‌شوند.

از سویی هم، رییس‌جمهور غنی در مراسم امضای این قراردادها تاکید کرد دولت افغانستان به حیث تیم واحد و منسجم باهم کار می‌کند و توجه به تمام ابعاد زندگی مردم در اولویت دولت قرار دارد.

رییس‌جمهور در حالی‌که امضای قراردادها را یک روز تاریخی می‌خواند، گفت برای نخستین بار یک شرکت دولتی با بانک انکشاف آسیایی قرارداد عقد می‌کند که در آن سرعت، شفافیت و مدیریت مدنظر است.

آقای غنی همچنان تصریح کرد که ما از پانزده باب شفاخانه آغاز می‌کنیم، اما شیوۀ تطبیق برنامه‌های انکشافی به طرف سرعت و همکاری بیش‌تر پیش خواهد رفت.

به گفته‌ی رییس‌جمهور، اوسط تکمیل شدن شفاخانه‌ها در گذشته، حدود شش سال بود اما این‌بار در پنج ماه به پایۀ اکمال خواهند رسید و پس ازآن، بخش دوم که تشکیل و فراهم‌آوری امکانات است، آغاز می‌شود.

محمداشرف غنی، با اشاره به موج دوم ویروس کرونا بیان کرد که از موج دوم این بیماری نباید غال شویم و با درس‌های مثبتی‌که در زمینه مبارزه با کوید-۱۹ آموخته شده، موفقانه به پیش خواهیم  نباید غافل شویم، گفت که با درس های مثبتی که در زمینۀ مبارزه با ویروس کرونا گرفته ایم، مؤفقانه به پیش خواهیم رفت.

موج دوم ویروس کرونا با این‌که در شماری از کشورهای جهان از جمله ایران اوج گرفته اما در افغانستان، این بیماری طی چند ماه اخیر به شدت سیر نزولی داشته است.

در شش ماه اخیر، شمار بیماران کرونایی در افغانستان نزدیک به ۴۰۰ هزار تن رسیده که از این میان، اکثریت این بیماران بهبود یافته‌اند.

نوشته‌های مشابه

دکمه بازگشت به بالا