پارلمان اتحادیۀ اروپا خواهان آتس‌بس موقتی و دایمی در افغانستان

راه مدنیت: رونالد کوبیا، نماینده ویژۀ اتحادیه اروپا، خواهان گفتگوی صلح فراگیر و آتس‌بس موقتی و دایمی میان حکومت افغانستان و طالبان شد.

 او در توییتی نوشت پارلمان اروپا به‌عنوان بزرگترین پارلمان انتخابی دنیا خواهان آتش‌بس موقتی و دایمی در افغانستان است و طرف‌ها را به گفتگوی صلح فراگیر فرامی‌خواند.

در توییت کوبیا آمده است پارلمان اتحادیه اروپا ادامۀ جنگ در افغانستان را تقبیح می‌کند.

صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در توییت دیگری از این موقف پارلمان اتحادیه اروپا استقبال کرد و ادامۀ جنگ را نکوهش کرد.