سامعه اشراق

سامعه اشراق

سامعه اشراق، ماستری زبان و ادبیات پارسی دری از دانشگاه کابل دارد. او سردبیر هفته‌نامه رابعه بلخی بوده است و در کنار آموزگاری به ویراستاری، گزارشگری و نویسندگی در روزنامه راه مدنیت نیز مشغول است.
دکمه بازگشت به بالا