محمد مهدی مصباح

محمد مهدی مصباح

محمد مهدی مصباح، دانش‌آموختۀ رشته زبان و ادبیات روسی دانشگاه کابل است. او سال‌ها با نشریه‌های چاپی در کابل به‌عنوان خبرنگار، سردبیر و مدیرمسوول کار کرده و اکنون به‌عنوان یک پژوهشگر مستقل مشغول کار است.
دکمه بازگشت به بالا