نویسنده - مجیب‌الرحمان اتل

مجیب‌الرحمان اتلمجیب‌الرحمن اتل پژوهشگر انستیوت مطالعات منطقه‌یی دانشگاه ایرلانگن آلمان است که حوزۀ پژوهش وی خشونت ساختاری، کلامی و تبعیض علیه پناهنده‌ها و مهاجرین می‌شود. او کاندیدای دکتورای علم سیاست در همین دانشگاه است.

صنعت توریسم، نوش‌داروی فراموش شده

افغانستان به دلیل این‌که در مسیر جاده‌ی ابریشم قرار داشته، همیشه میزبان مسافران زیادی بوده است. مصداق عینی این مدعا وجود کاروان‌سراهای بسیار در این...