روزنامه راه مدنیت شمارۀ ۶۷۷

درباره نویسنده

مدیر وب‌سایت

مدیر وب‌سایت

یک نظر

برای درج نظر اینجا کلیک کنید
  • با سلام و عرض ادب ،
    درین شکی نیست که راه اصلی حل مشکلات کشور قانون اساسی استف ولی بی باوری به قانون اساسی و نقض مکرر موادات قانون توسط حکومت و زیر مجموعه یی آن از اهمیت این قانون نزد شهروندان کاسته است و دولت خود در اساسی نشدن قانون اساسی نقش فعال داشته است. و از جانب دیگر این قانون که خود مورد دستبرد قانون دزدان قرار گرفته است، حثیت وثیقه ملی بودنش را زیر سوال برده است. این قانون نیازمند بازنگری و اصلاحات است که باید عادلانه تدوین گردد و به آن اعتبار بخشی شود.