برچسب -ایرینا شایک

نفرین از پنج‌سال پیش

مصطفی هزاره او در روزگاری همسرش را تنها گذاشت که به قول طرفداران رئال مادرید، دشمن حتا در این وضعیت خنجر نخواهد زد. در جنوری ۲۰۱۵ رونالدوی پرتگالی، سومین توپ...