برچسب -حکومت موقت

محب: به برنامه‌های خارجی نیاز نداریم

راه مدنیت: حمدالله محب، مشاور امنیت ملی رییس‌ جمهوری دولت موقت را برنامه کشورهای خارجی عنوان نموده و گفت: «مردم افغانستان اهمیت دموکراسی را دانسته و دیگر نیازی...