برچسب -خودکشی

خودکشی، گریز از زندانِ جان

مردم به دلایلی از سخن گفتن در مورد داشتن افکار خودکشی خودداری می‌کنند خودکشی و اقدام به خودکشی یکی از رفتارهای ضد اجتماعی و یک آسیب اجتماعی به شمار می‌آید این...

وزارت داخله: فردین امینی خودکشی کرده است

راه مدنیت: طارق آرین، سخنگوی وزارت داخله کشور گفته که بر اساس معلومات ابتدایی؛ فردین امینی، گویندۀ خبر تلویزیون خصوصی آریانا نیوز، خودکشی کرده است. آقای آرین،...