برچسب -طالبان و پاکستان

نگرانی عامل «جنگ» از افزایش خشونت‌ها

آگاهان: پرونده جنگ در کشور فقط با طالبان بسته نمی‌شود. صلح نیازمند تفاهم با همه گروه‌های درگیر در جنگ است هم‌زمان با تشدید خشونت‌ها از سوی جنگ‌جویان وابسته به...