برچسب -غور

پیرمرد باشرفی در دل کهسار

در کرانه شمالی هریرود خروشان و در دامن کوه‌های بلند دره کِشرَو، در ولسوالی دولت‌یار ولایت غور، در روستای «جیره‌گگ»، در سال1331 خورشیدی کودکی پا به‌جهان گذاشت...