برچسب -مذاکرات صلح

افق‌های ناروشن صلح

افق‌های ناروشن صلح؛ گروه طالبان در تصمیم‌گیری خود اختیار و صلاحیت ندارد