برچسب -مشاور امنیت ملی کشور

بازداشت ۱۹۵تروریست در یک هفته اخیر

راه مدنیت: حمدالله محب، مشاور امنیت ملی کشور در نشست مقام‌ها ارشد سکتور امنیتی گفته که در هفته گذشته ۱۹۵نفر توسط نیروهای امنیتی دست‌گیر شده‌اند که ۱۴۳تن آن‌ها...