برچسب -مهاجرت

فاجعۀ فرار ظرفیت‌ها

کریستال بیات فرار نخبگان از افغانستان در ماه‌های اخیر قابل تامل و غیر قابل تحمل است. صف‌های طولانی برای گرفتن پاسپورت، فروختن لوازم به نصف قیمت برای ترک وطن...