برچسب -نظام کنونی

چهرۀ افراطی شهرِ خواجۀ انصار!

صحبت‌های مولوی مجیب‌الرحمن انصاری، امام جمعۀ مسجد گاذرگاه هرات، در خطبه‌های نماز جمعۀ این هفته، واکنش‌های زیادی را در پی داشته است. آقای انصاری در بخشی از...