برچسب -هرات

سه توربین بند سلما فعال شد

راه مدنیت: محمدتمیم صافی، رییس اداره حوزه هرات برشنا می‌گوید که با فعال شدن سه توربین بند سلما در این ولایت، ۳۱مگاوات برق دیگر به شبکه برق شهری افزوده شده و...