برچسب -پاکستان

اردوی پاکستان رودرروی بزرگ‌ترین چالش

منبع: رادیو مشعل/ نویسنده: فرید بیژن/ برگردان: شریفه عرفانی احزاب مخالف پاکستان مهم‌ترین چالش را در طول سال‌های متمادی در برابر ارتش قدرتمند این کشور برپا و...